Nyanskaffelse


Meopta Opema I 1954-1959

Wirgin Edixa electronica 1962

Fotex 1953 dansk!


Når man har fotograferet i over 50 år, har man nogle erfaringer med og rørt ved udstyr, som gennem tiden er forsvundet, indgået i bytte eller blot stået og samlet støv.

I over 10 år lå min svigerfars efterladte fotoudstyr urørt. Det bestod af to glaspladekamera, hjemmelavet stativ og en stak negativglasplader. Nu kom interesse, koncentreret omkring DIAX mit første egentlige kamera, men også til en nysgerrighed omkring de solide traditionelle mellemklassekamera fra Tyskland op til 1970.

Efterhånden kom flere typer kamera til - både bagud og frem mod vores tid.
Jeg bringer hermed en tak til venner og familie, som har overladt mig deres gemte eksemplarer.